LIFO Reserve

En LIFO-reserve er en kvote som opprettes når et selskap rapporterer varelager i balansen ved hjelp av sist inn, først ut (LIFO)-metoden. LIFO-reserven er differansen mellom LIFO-verdien av beholdningen og kostnaden for samme beholdning ved bruk av en annen verdsettelsesmetode, for eksempel først-inn, først-ut-metoden (FIFO).

LIFO-reserven rapporteres i balansen som en reduksjon av varelageret. Størrelsen på LIFO-reserven kan variere fra periode til periode, avhengig av endringer i varekostnaden og blandingen av lagervarer.

Når et selskap rapporterer varelager ved hjelp av LIFO-metoden, registrerer det de siste kjøpene av varelager først, uavhengig av når varelageret faktisk ble kjøpt. Dette resulterer i en lagerverdi som vanligvis er lavere enn kostnaden for samme varelager ved bruk av FIFO-metoden, fordi de siste kjøpene vanligvis er de dyreste.

LIFO-reserven er differansen mellom LIFO-verdien av beholdningen og kostnaden for samme beholdning ved bruk av en annen verdsettelsesmetode, for eksempel FIFO-metoden. LIFO-reserven rapporteres i balansen som en reduksjon av varelageret. Størrelsen på LIFO-reserven kan variere fra periode til periode, avhengig av endringer i varekostnaden og blandingen av lagervarer.

Hva står LIFO for?

LIFO står for «sist inn, først ut». Dette er en metode for beholdningsvurdering der de siste varene som er lagt til beholdningen, antas å være de første varene som selges. Denne metoden brukes ofte i virksomheter med lett bedervelige varer, der det er mer sannsynlig at de nyeste varene som er lagt til varelageret, selges først. Hvor rapporteres LIFO-reserven? LIFO-reserve rapporteres i balansen som en kontra-aktivakonto. Er LIFO-justering ikke kontant? LIFO-justering er en ikke-kontantvare.

Hva er FIFO og FEFO?

I regnskap er FIFO og FEFO metoder som brukes for å tilordne kostnader til varelager. FIFO står for «først inn, først ut», og FEFO står for «først utløp, først ut».

Med FIFO-metoden blir kostnadene for varelageret som selges først tilordnet det eldste varelageret, uavhengig av når det faktisk ble solgt. Så hvis et selskap har 100 enheter med varelager som ble kjøpt til forskjellige tider og priser, og selger 50 enheter, vil kostnaden for det solgte varelageret være basert på kostnaden for de første 50 enhetene som ble kjøpt.

Med FEFO-metoden blir kostnadene for varelageret som selges først tilordnet det varelageret som skal utløpe først, uavhengig av når det faktisk ble kjøpt. Så hvis et selskap har 100 enheter med varelager som ble kjøpt til forskjellige tider og priser, og selger 50 enheter, vil kostnaden for det solgte varelageret være basert på kostnadene for de første 50 enhetene som utløper. Hvordan regner du for LIFO-reserven? LIFO-reserve er beløpet som LIFO-verdien av varelager overstiger kostnaden for varelager ved bruk av en annen kostnadsberegningsmetode, for eksempel FIFO. LIFO-reserve rapporteres som egen linje i balansen.