Definisjon av bankavstemming

Bankavstemming er et veldig viktig begrep i regnskap. Konseptet med bankavstemming er basert på sammenligning og verifisering av selskapets regnskapsdata med dataene som banken har om våre inntekter og utgifter i statskassen. Det gjøres med det maksimale målet å balansere selskapets og bankens kontoer for å få det mest virkelige bildet av selskapets situasjon.

Virkelig å vite selskapets situasjon er viktig for å ta daglige beslutninger. Dette er fordi hvis vi jobber med feil informasjon, kan vi ta feil beslutninger for driften av selskapet.

Selv om det kan virke veldig komplisert, er det ganske enkelt å utføre en bankavstemming. Vi må ta i betraktning at på den ene siden foretar selskapet og på den andre siden banken sin egen regnskapsføring av bevegelser. Derfor ber selskapet hver uke, 15 dager eller 1 måned, banken om "kontoutskriften" for å se om bevegelsene og saldoen sammenfaller. Det skal bemerkes at jo mindre tid det går mellom en avstemming og den neste, jo mindre sjanse er det for feil i regnskapet vårt.

Vet alt du trenger å vite om bankkonsiliasjon, dens egenskaper, typer og hvordan det gjøres.

Mal for å utføre bankavstemming