Definisjon av bankavstemming

Bankavstemming er et veldig viktig begrep i regnskap. Konseptet med bankavstemming er basert på sammenligning og verifisering av selskapets regnskapsdata med dataene som banken har om våre inntekter og utgifter i statskassen. Det gjøres med det maksimale målet å balansere selskapets og bankens kontoer for å få det mest virkelige bildet av selskapets situasjon. Virkelig … Les mer