Futures Spread

En futurespread er forskjellen i prisen på to relaterte futureskontrakter. For eksempel kan prisen på oljefutures være forskjellig i to forskjellige måneder. En futuresspredning lar tradere satse på retningen av prisforskjellen mellom de to kontraktene. Hvis traderen tror prisen på olje vil stige fra den første kontrakten til den andre, vil de kjøpe spreaden. Hvis … Les mer

Definisjon av bankavstemming

Bankavstemming er et veldig viktig begrep i regnskap. Konseptet med bankavstemming er basert på sammenligning og verifisering av selskapets regnskapsdata med dataene som banken har om våre inntekter og utgifter i statskassen. Det gjøres med det maksimale målet å balansere selskapets og bankens kontoer for å få det mest virkelige bildet av selskapets situasjon. Virkelig … Les mer

Kategorier F