Hva koster det?

Kostnaden, eller kostnaden for et selskap, er pengene det koster et selskap å produsere et produkt eller tilby en tjeneste, og deretter utnytte det og prøve å tjene penger. På denne måten inkluderer kostnaden alle utgiftene som virksomheten medfører.

I disse utgiftene finner vi råvarer, lønnav arbeidere, arbeidskraft og avskrivningskostnadene for varer og maskiner som selskapet eier. Dette betyr at selv om du allerede har betalt maskinene dine, er slitasje som oppstår på dem når du utfører virksomheten din også en forretningskostnad.

For kjøperen av tjenesten eller produktet vil kostnaden være den endelige prisen på produktet. Denne prisen vil bli bestemt av produksjonskostnadene, siden det til dette tallet vil være nødvendig å legge til fortjenestemarginen som Selskapet ønsker å oppfatte.

Kalkulering er avgjørende for en god forretnings fremtid. Ved mange anledninger setter entreprenører prisene sine basert på konkurransen, men de beregner ikke kostnadene, og de vet derfor ikke om de er i stand til å oppnå den nødvendige lønnsomheten for at selskapet skal være levedyktig.