Contingent Deferred Sales Charge (CDSC)

En Contingent Deferred Sales Charge (CDSC) er et gebyr som belastes av enkelte aksjefondsselskaper når en investor selger aksjer i et fond innen en spesifisert tidsperiode. Gebyret er vanligvis høyest i løpet av det første året eller to etter at en investor kjøper aksjer, og synker over tid til det når null.

Gebyret er også kjent som en "back-end load" eller "utsatt salgsgebyr."

Hvilke gebyrer belastes for verdipapirfond?

Det finnes mange forskjellige typer verdipapirfond, og hvert enkelt har sin egen gebyrstruktur. Noen verdipapirfond har en front-end-belastning, som er et gebyr som belastes når du kjøper fondet. Andre verdipapirfond har en back-end belastning, som er et gebyr som belastes når du selger fondet. Det finnes også aksjefond som ikke har noen belastning i det hele tatt. Hver type verdipapirfond har sine egne fordeler og ulemper, så det er viktig å forstå gebyrene før du investerer i et fond.

Hvordan kjenner jeg min CDSC-konto?

Hvis du har en CDSC-konto, bør du kunne finne kontonummeret ditt på den siste kontoutskriften din. Hvis du ikke finner kontoutskriften din, kan du kontakte megleren eller fondsselskapet ditt, og de skal kunne hjelpe deg med å finne kontonummeret ditt.

Hvordan fungerer CDSC?

CDSC er et akronym som står for Contingent Deferred Sales Charge. Det er en type avgift som vurderes på fondsinvesteringer som selges innen en viss tidsperiode, vanligvis innen fem år etter kjøpet. Gebyret fastsettes i prosent av salgssummen, og ligger generelt på mellom 1-5 %. CDSC-avgifter vurderes av fondsselskapet for å motvirke investorer fra å selge sine aksjer for tidlig etter kjøpet, og for å få tilbake noen av kostnadene forbundet med å selge fondet.

Hva er fire typer gebyrer som kan vises på fondsoversikten din?

1. Forvaltningsgebyrer: Dette er gebyrene som belastes av fondsforvalteren i bytte for deres tjenester. Dette er vanligvis en prosentandel av aktiva under forvaltning, og vil bli trukket fra fondets resultater.

2. Resultathonorar: Noen fondsforvaltere krever et resultathonorar i tillegg til forvaltningshonoraret. Dette er en prosentandel av fondets ytelse, og belastes vanligvis bare hvis fondet overgår en viss referanseindeks.

3. Utgiftsforhold: Dette er prosentandelen av fondets aktiva som brukes til å dekke kostnadene ved driften av fondet, som administrasjon, markedsføring og depotgebyrer.

4. Laster: Laster er salgsgebyrer som påløper når du kjøper eller selger aksjer i et aksjefond. Det er to typer belastninger: front-end loads, som belastes når du kjøper aksjer, og back-end loads, som belastes når du selger aksjer.

Hva er de to hovedgebyrene knyttet til et aksjefond?

De to hovedgebyrene knyttet til et verdipapirfond er forvaltningshonoraret og utgiftsforholdet.

Forvaltningshonoraret er et honorar som belastes av fondets investeringsforvalter for sine tjenester. Denne avgiften er vanligvis en prosentandel av fondets aktiva, og betales ut av fondets inntjening.

Kostnadsgraden er fondets totale årlige driftskostnader, uttrykt i prosent av fondets gjennomsnittlige nettoformue. Dette inkluderer forvaltningshonoraret, samt andre utgifter som administrative utgifter, markedsføringskostnader og transaksjonskostnader.