Contingent Deferred Sales Charge (CDSC)

En Contingent Deferred Sales Charge (CDSC) er et gebyr som belastes av enkelte aksjefondsselskaper når en investor selger aksjer i et fond innen en spesifisert tidsperiode. Gebyret er vanligvis høyest i løpet av det første året eller to etter at en investor kjøper aksjer, og synker over tid til det når null. Gebyret er også … Les mer

Unit Investment Trust (UIT)

A Unit Investment Trust (UIT) er en type investeringsselskap som tilbyr en fast portefølje av verdipapirer som er strukturert for å gi et spesifikt investeringsmål. UITS er opprettet av investeringssponsorer, som vanligvis er store banker eller investeringsforvaltningsfirmaer. Sponsoren vil samarbeide med en bobestyrer, som vanligvis er en banktillitsavdeling, for å sette opp tilliten. Sponsoren vil … Les mer

Certified Fund Specialist (CFS)

En sertifisert fondsspesialist (CFS) er en profesjonell betegnelse som tildeles av Institute of Business & Finance (IBF) til personer som fullfører et studium i aksjefond. CFS-betegnelsen gis til de som fullfører Certified Fund Specialist Program, som er en omfattende læreplan som dekker alle aspekter av aksjefondsindustrien. Programmet er designet for finansfolk som ønsker å utdype … Les mer