Certified Information Systems Auditor (CISA)

A Certified Information Systems Auditor (CISA) er en profesjonell betegnelse som tildeles av Information Systems Audit and Control Association (ISACA) til personer som består en eksamen og oppfyller erfaring og etiske krav. CISA-betegnelsen er anerkjent over hele verden som en førsteklasses sertifisering for fagfolk innen revisjon, kontroll og sikkerhet av informasjonssystemer. CISAer er ansatt i … Les mer

Forstå Arbeidsteorien om verdi

Arbeidsteorien om verdi er en økonomisk teori som sier at verdien av en vare eller tjeneste er basert på mengden arbeidskraft som har gått med til å produsere den. Denne teorien brukes til å forklare hvorfor noen varer eller tjenester er dyrere enn andre. Det brukes også til å forklare hvordan lønn fastsettes. Hvordan beregnes … Les mer