Hva er en Certified Treasury Professional (CTP)?

En sertifisert treasury professional (CTP) er en finanspersonell som har oppfylt standardene for fortreffelighet satt av Association for Financial Professionals (AFP) og har blitt tildelt CTP-betegnelsen. CTP-betegnelsen er anerkjent som den fremste sertifiseringen innen treasury management og innehas av treasury- og finanseksperter over hele verden.

Hvor lang tid tar det å studere for CTP? Hvor lang tid det tar å studere for CTP avhenger av hvor mye tid du må bruke på å studere og hvor komfortabel du er med materialet. Generelt sett tar det de fleste flere måneder å studere til CTP-eksamenen. Men hvis du er i stand til å dedikere en betydelig mengde tid til å studere, er det mulig å forberede deg til eksamen på kortere tid. I tillegg, hvis du har et sterkt grunnlag i materialet som dekkes av CTP-eksamenen, kan du kanskje også studere til eksamen i en kortere tidsramme.

Hva er en bedriftshandelsbetaling?

En bedriftshandelsbetaling er en type betaling utført av et selskap i bytte for varer eller tjenester. Denne typen betaling brukes ofte når et selskap søker å kjøpe varer eller tjenester fra et annet selskap. I mange tilfeller kan en bedriftshandelsbetaling gjøres i stedet for tradisjonelle betalingsformer, for eksempel kontanter eller sjekk. Hva er treasury Manager? En treasury manager er en som er ansvarlig for den økonomiske forvaltningen av en organisasjons midler. Dette inkluderer aktiviteter som investeringsforvaltning, kontantstyring og risikostyring. En finanssjef kan også være ansvarlig for å føre tilsyn med organisasjonens økonomiske planlegging og budsjetteringsprosess.

Er en CTP-betegnelse verdt det?

Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet, siden det avhenger av en rekke faktorer som karrieremålene dine, mengden erfaring du har og hvor mye tid og penger du er villig til å investere. Generelt kan imidlertid en CTP-betegnelse være fordelaktig når det gjelder å øke din salgbarhet og inntektspotensial.

Hvis du ønsker å flytte inn i en leder- eller lederstilling innen finans- eller finansfeltet, kan en CTP-betegnelse gi deg et konkurransefortrinn. CTP-betegnelsen er også generelt godt ansett av arbeidsgivere, så den kan hjelpe deg til å skille deg ut når du søker jobb.

Det er imidlertid viktig å huske på at CTP-betegnelsen ikke er en garanti for suksess. Selv med betegnelsen, vil du fortsatt trenge å ha riktig kompetansesett og erfaring for å lykkes innen finans- eller finansfeltet. Hvor mange ganger kan du ta CTP-eksamenen? Det er ingen grense for hvor mange ganger du kan ta CTP-eksamenen. Du må imidlertid vente minst ett år mellom hvert forsøk.