Den europeiske sentralbanken (ECB) Definisjon

ECB er sentralbanken i Den europeiske union (EU). Dens hovedoppgave er å opprettholde euroens verdi og stabilitet. ECB ble opprettet ved Amsterdam-traktaten i 1998, og har hovedkontor i Frankfurt, Tyskland. ECBs primære pengepolitiske verktøy er renter. Den setter over natten utlånsrenten for bankene, som igjen påvirker rentene som bankene belaster kundene. ECB kan også påvirke … Les mer

Importsubstitusjon Industrialisering kan hjelpe utviklingsland

En politikk for importsubstitusjonsindustrialisering (ISI) er en politikk der et land beskytter sitt innenlandske marked mot utenlandsk konkurranse ved tollsatser, kvoter og andre handelsrestriksjoner for å la dets spedbarnsindustrier vokse. Målet er å utvikle landets industrier slik at de på sikt kan konkurrere på den globale markedsplassen. ISI var populær på 1950- og 1960-tallet som … Les mer

M2 Definisjon og betydning i pengemengden

Federal Reserves M2-definisjon av pengemengden inkluderer all fysisk valuta, sjekkkontoinnskudd, reisesjekker, pengemarkedsfond og andre tidsinnskudd. M2-vekst er en nøkkelindikator for fremtidig inflasjonspress i økonomien. Hvis M2-veksten er for høy, kan det føre til inflasjonspress i økonomien. Federal Reserve forsøker å kontrollere M2-veksten gjennom pengepolitikken. Er M2 smale penger? M2 er et mål på pengemengden som … Les mer

Hva er sterilisering?

Federal Reserves pengepolitikk implementerer sterilisering når den utfører operasjoner for å fjerne effekten av sine pengepolitiske handlinger på det overordnede nivået av reserver i banksystemet. Fed oppnår dette ved å selge verdipapirer i det åpne markedet etter at det har kjøpt verdipapirer i det åpne markedet for å utvide pengemengden. Salget oppveide den første økningen … Les mer

Old Lady Definisjon

The Old Lady Definition er et sett med retningslinjer brukt av Bank of England for å hjelpe den med å fastsette pengepolitikken. Definisjonen ble først nedfelt i en tale av daværende guvernør Mervyn King i 2003, og den har blitt brukt av banken siden. Definisjonen er basert på ideen om at banken skal ha som … Les mer

Demonetisering: Betydning, eksempel og hvordan det fungerer

Demonetisering: Hva det er og hvordan det fungerer Hva mener du med demonetisering og forklarer virkningen? Demonetisering er prosessen med å trekke en bestemt valutaenhet fra sirkulasjon og gjøre den ikke lenger lovlig betalingsmiddel. Effekten av demonetisering kan være både positiv og negativ. På den positive siden kan det bidra til å dempe inflasjonspresset ved … Les mer

Hva er en likviditetsjusteringsfasilitet?

En likviditetsjusteringsfasilitet (LAF) er et pengepolitisk verktøy som brukes av Reserve Bank of India (RBI) for å regulere pengemengden i økonomien. LAF består av to komponenter: reporenten og den omvendte reporenten. Reporenten er renten som RBI låner penger til banker til, mens den omvendte reporenten er renten som RBI låner penger fra banker til. RBI … Les mer

Kjernekapital 1 (CET1) Definisjon og beregning

Begrepet «Common Equity Tier 1 (CET1)» refererer til kjernenivået til en banks egenkapital, som består av ordinære aksjer, opptjent overskudd og andre offentliggjorte reserver. Ren kjernekapital anses å være kapital av høyeste kvalitet, og er derfor den viktigste komponenten i en banks totale kapital. Kjernekapitalen brukes til å absorbere tap i perioder med finansiell stress, … Les mer

Helicopter Drop (Helicopter Money)

Helikopterfallet er et pengepolitisk verktøy som innebærer at sentralbanken direkte injiserer penger i økonomien ved å gi dem ut til innbyggerne som en form for stimulans. Navnet kommer fra bildet av et helikopter som slipper penger fra himmelen. Helikopterfall er en ukonvensjonell form for pengepolitikk fordi den ikke brukes så ofte. Det blir sett på … Les mer

Gruppe på syv (G-7)

The Group of Seven (G-7) er en uformell gruppering av syv av verdens største avanserte økonomier: Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA. Den europeiske union er også representert på G-7-møtene. G-7-landene representerer mer enn 64 % av verdens nettoformue (263 billioner dollar i 2016), og mer enn 46 % av globalt BNP (47 … Les mer