Hva er sterilisering?

Federal Reserves pengepolitikk implementerer sterilisering når den utfører operasjoner for å fjerne effekten av sine pengepolitiske handlinger på det overordnede nivået av reserver i banksystemet. Fed oppnår dette ved å selge verdipapirer i det åpne markedet etter at det har kjøpt verdipapirer i det åpne markedet for å utvide pengemengden. Salget oppveide den første økningen … Les mer

Old Lady Definisjon

The Old Lady Definition er et sett med retningslinjer brukt av Bank of England for å hjelpe den med å fastsette pengepolitikken. Definisjonen ble først nedfelt i en tale av daværende guvernør Mervyn King i 2003, og den har blitt brukt av banken siden. Definisjonen er basert på ideen om at banken skal ha som … Les mer

Demonetisering: Betydning, eksempel og hvordan det fungerer

Demonetisering: Hva det er og hvordan det fungerer Hva mener du med demonetisering og forklarer virkningen? Demonetisering er prosessen med å trekke en bestemt valutaenhet fra sirkulasjon og gjøre den ikke lenger lovlig betalingsmiddel. Effekten av demonetisering kan være både positiv og negativ. På den positive siden kan det bidra til å dempe inflasjonspresset ved … Les mer

Accommodative monetary policy

Akkomoderende pengepolitikk er når en sentralbank bruker sine pengepolitiske verktøy for å stimulere økonomisk vekst. Dette kan gjøres ved å senke renten, øke pengemengden eller bruke andre metoder for å gjøre kreditt lettere å få tak i. Målet med denne typen politikk er å øke den samlede etterspørselen i økonomien og øke økonomisk vekst. Det … Les mer

Hva er Det internasjonale pengefondet (IMF)?

Det internasjonale pengefondet (IMF) er en organisasjon av 189 land, som jobber for å fremme globalt monetært samarbeid, sikre finansiell stabilitet, legge til rette for internasjonal handel, fremme høy sysselsetting og bærekraftig økonomisk vekst, og redusere fattigdom rundt om i verden. IMFs primære formål er å sikre stabiliteten til det internasjonale pengesystemet – systemet med … Les mer

Hva er en ren flyte?

En ren flyt er et pengepolitisk regime der en nasjons valuta får lov til å flyte fritt på det åpne markedet uten innblanding fra nasjonens sentralbank. Sentralbanken forsøker ikke å påvirke valutakursen ved å kjøpe eller selge valuta i det åpne markedet. Hva er de 3 typene valutakurssystemer? 1. System med fast valutakurs 2. System … Les mer

Tapering: Hvordan, hvorfor og når Fed gjør det og innvirkning på finansmarkedene

Feds nedtrapping: Hvordan, hvorfor og når det skjer, og dens innvirkning på finansmarkedene Hva skjer når Fed slutter å kjøpe obligasjoner? Når Fed slutter å kjøpe obligasjoner, vil prisene på disse obligasjonene falle og rentene vil stige. Dette vil føre til høyere lånekostnader for bedrifter og forbrukere, og vil redusere mengden penger som er tilgjengelig … Les mer

Hva er en likviditetsjusteringsfasilitet?

En likviditetsjusteringsfasilitet (LAF) er et pengepolitisk verktøy som brukes av Reserve Bank of India (RBI) for å regulere pengemengden i økonomien. LAF består av to komponenter: reporenten og den omvendte reporenten. Reporenten er renten som RBI låner penger til banker til, mens den omvendte reporenten er renten som RBI låner penger fra banker til. RBI … Les mer

Kjernekapital 1 (CET1) Definisjon og beregning

Begrepet «Common Equity Tier 1 (CET1)» refererer til kjernenivået til en banks egenkapital, som består av ordinære aksjer, opptjent overskudd og andre offentliggjorte reserver. Ren kjernekapital anses å være kapital av høyeste kvalitet, og er derfor den viktigste komponenten i en banks totale kapital. Kjernekapitalen brukes til å absorbere tap i perioder med finansiell stress, … Les mer

Helicopter Drop (Helicopter Money)

Helikopterfallet er et pengepolitisk verktøy som innebærer at sentralbanken direkte injiserer penger i økonomien ved å gi dem ut til innbyggerne som en form for stimulans. Navnet kommer fra bildet av et helikopter som slipper penger fra himmelen. Helikopterfall er en ukonvensjonell form for pengepolitikk fordi den ikke brukes så ofte. Det blir sett på … Les mer