Hva er en tredjepartsadministrator (TPA)?

En tredjepartsadministrator (TPA) er en organisasjon som utfører visse administrative funksjoner på vegne av et forsikringsselskap eller et selvforsikret selskap. TPA kan være ansvarlig for skadebehandling, plandesign og implementering, planmarkedsføring, planadministrasjon og/eller leverandørrelasjoner. Hvilket av følgende er et eksempel på en tredjepartsadministrator? En tredjepartsadministrator (TPA) er en organisasjon som utfører administrative funksjoner for en selvforsikret … Les mer

Hva er erstatningsforsikring?

Hvordan det fungerer og eksempler. Erstatningsforsikring er en type forsikring som gir beskyttelse mot økonomiske tap som følge av tredjepartskrav. Den kan brukes til å beskytte virksomheter mot krav som oppstår fra deres produkter eller tjenester, eller for å beskytte enkeltpersoner mot krav som oppstår fra deres handlinger. Erstatningsforsikring kan kjøpes som frittstående forsikring eller … Les mer

Kjernekapital 1 (CET1) Definisjon og beregning

Begrepet «Common Equity Tier 1 (CET1)» refererer til kjernenivået til en banks egenkapital, som består av ordinære aksjer, opptjent overskudd og andre offentliggjorte reserver. Ren kjernekapital anses å være kapital av høyeste kvalitet, og er derfor den viktigste komponenten i en banks totale kapital. Kjernekapitalen brukes til å absorbere tap i perioder med finansiell stress, … Les mer