Den europeiske sentralbanken (ECB) Definisjon

ECB er sentralbanken i Den europeiske union (EU). Dens hovedoppgave er å opprettholde euroens verdi og stabilitet. ECB ble opprettet ved Amsterdam-traktaten i 1998, og har hovedkontor i Frankfurt, Tyskland. ECBs primære pengepolitiske verktøy er renter. Den setter over natten utlånsrenten for bankene, som igjen påvirker rentene som bankene belaster kundene. ECB kan også påvirke … Les mer

Hva betyr underbanked?

Begrepet «underbanked» refererer vanligvis til enkeltpersoner eller husholdninger som har begrenset eller ingen tilgang til tradisjonelle banktjenester. Dette kan inkludere personer som ikke har en bankkonto, eller de som har en bankkonto, men som også bruker alternative finansielle tjenester (AFS) som lønningslån, sjekktjenester eller postanvisninger. Det er en rekke årsaker til at noen kan ha … Les mer