Hva er sterilisering?

Federal Reserves pengepolitikk implementerer sterilisering når den utfører operasjoner for å fjerne effekten av sine pengepolitiske handlinger på det overordnede nivået av reserver i banksystemet. Fed oppnår dette ved å selge verdipapirer i det åpne markedet etter at det har kjøpt verdipapirer i det åpne markedet for å utvide pengemengden. Salget oppveide den første økningen … Les mer

Hva er eneadministrator?

Et kommersielt selskap, eller et selskap generelt, må ledes eller administreres på en daglig basis av et administrativt organ. Dette kan enten utgjøres av et styre, eller av en eller flere administratorer, som ikke utgjør et styre. Når det gjelder den eneste administratoren, er alle myndighetene og ansvarene knyttet til administrasjonen av selskapet betrodd en … Les mer

Kategorier E