Hva er sterilisering?

Federal Reserves pengepolitikk implementerer sterilisering når den utfører operasjoner for å fjerne effekten av sine pengepolitiske handlinger på det overordnede nivået av reserver i banksystemet. Fed oppnår dette ved å selge verdipapirer i det åpne markedet etter at det har kjøpt verdipapirer i det åpne markedet for å utvide pengemengden. Salget oppveide den første økningen i reservene, og gjorde at banksystemet verken ble bedre eller dårligere stilt enn før Feds handling. Hva er steriliseringsoperasjonene til RBI? RBI-steriliseringsoperasjoner utføres for å sikre at de ekspansive effektene av pengepolitikken ikke er inflasjonsdrivende. RBI-sterilisering refererer til prosessen der Reserve Bank of India (RBI) oppveier inflasjonspresset som følge av tilførsel av likviditet i økonomien gjennom sine pengepolitiske operasjoner. RBI-steriliseringsoperasjoner utføres gjennom salg av statspapirer i det åpne markedet, noe som suger opp overflødig likviditet i systemet og hindrer det i å skape inflasjonspress.

Hva er sterilisering og eksempler?

Sterilisering er prosessen med å gjøre en eiendel eller verdipapir uattraktiv for investorer ved å endre dens egenskaper. For eksempel kan et selskap sterilisere en obligasjon ved å ringe den og deretter utstede en ny obligasjon med andre vilkår.

Hva er de sannsynlige konsekvensene av sterilisering på rentene? Steriliseringen av rentene vil sannsynligvis ha liten innvirkning på de samlede rentene. Det kan imidlertid ha en viss innvirkning på fordelingen av rentene på ulike typer eiendeler. Dersom sentralbanken for eksempel steriliserer ved å selge statsobligasjoner, kan dette presse opp statsobligasjonsrentene og føre til høyere renter på andre typer obligasjoner.

Hva er de to hovedtypene for sterilisering?

De to hovedtypene av sterilisering er kvantitativ og kvalitativ.

Kvantitativ sterilisering innebærer å endre mengden penger i omløp for å påvirke nivået av økonomisk aktivitet. Dette kan gjøres ved enten å øke eller redusere pengemengden.

Kvalitativ sterilisering innebærer å endre sammensetningen av pengemengden for å påvirke nivået av økonomisk aktivitet. Dette kan gjøres ved å endre blandingen av mynter og sedler i omløp, eller ved å endre blandingen av ulike typer aktiva som sentralbanken har.

Hvordan fungerer sentralbanksterilisering?

Sterilisering er et pengepolitisk verktøy som brukes av sentralbanker for å styre pengemengde og renter. Sentralbanker bruker sterilisering når de ønsker å fjerne overskuddslikviditet fra banksystemet. For å gjøre dette selger sentralbanken statsobligasjoner og bruker inntektene til å tørke opp overskytende kontanter i systemet. Dette har effekten av å redusere pengemengden og i sin tur rentene.