Forstå sosiale revisjoner

En sosial revisjon er en omfattende gjennomgang av en organisasjons retningslinjer og praksis knyttet til sosiale og etiske spørsmål. Den er utført av en uavhengig tredjepart og dekker vanligvis emner som ansattes rettigheter, miljøpåvirkning og samfunnsengasjement. Formålet med en sosial revisjon er å vurdere en organisasjons etterlevelse av sosiale og etiske standarder og å identifisere … Les mer

Impact Investing Definisjon

Effektinvestering er en type investering som har til hensikt å generere positiv sosial eller miljømessig påvirkning sammen med en økonomisk avkastning. Effektinvestering skiller seg fra filantropi eller tradisjonelt samfunnsansvar ved at den søker å generere målbar, positiv effekt sammen med en økonomisk avkastning for investoren, i stedet for bare å generere en veldedig donasjon. Det … Les mer

Social Impact Bond (SIB) Definisjon

A Social Impact Bond (SIB) er en type finansiering som lar private investorer finansiere sosiale programmer i bytte mot en avkastning på investeringen som er knyttet til programmets suksess. SIB-er blir også noen ganger referert til som Pay for Success-obligasjoner eller Social Benefit Bonds. SIB-er er en relativt ny type finansiering som først ble brukt … Les mer