Impact Investing Definisjon

Effektinvestering er en type investering som har til hensikt å generere positiv sosial eller miljømessig påvirkning sammen med en økonomisk avkastning. Effektinvestering skiller seg fra filantropi eller tradisjonelt samfunnsansvar ved at den søker å generere målbar, positiv effekt sammen med en økonomisk avkastning for investoren, i stedet for bare å generere en veldedig donasjon. Det … Les mer

Social Impact Bond (SIB) Definisjon

A Social Impact Bond (SIB) er en type finansiering som lar private investorer finansiere sosiale programmer i bytte mot en avkastning på investeringen som er knyttet til programmets suksess. SIB-er blir også noen ganger referert til som Pay for Success-obligasjoner eller Social Benefit Bonds. SIB-er er en relativt ny type finansiering som først ble brukt … Les mer