Forstå sosiale revisjoner

En sosial revisjon er en omfattende gjennomgang av en organisasjons retningslinjer og praksis knyttet til sosiale og etiske spørsmål. Den er utført av en uavhengig tredjepart og dekker vanligvis emner som ansattes rettigheter, miljøpåvirkning og samfunnsengasjement. Formålet med en sosial revisjon er å vurdere en organisasjons etterlevelse av sosiale og etiske standarder og å identifisere … Les mer

Bærerskjema

Bærerskjemaet refererer til et dokument som brukes til å bevise eierskapet til et verdipapir. Dokumentet er vanligvis i fysisk form og overføres mellom parter gjennom levering av dokumentet. Bærerskjemaet har vanligvis ikke eierens navn på seg, noe som gjør det enkelt å overføre eierskap, men også gjør det mer utsatt for svindel. Hvilket er et … Les mer

Hvordan administrasjon av bærekostnader hjelper bedriftseiere med å spare penger

Bærekostnader er kostnadene forbundet med å lagre og holde inventar for hånden. Å administrere disse kostnadene effektivt kan hjelpe bedriftseiere med å spare penger. Det finnes en rekke måter å administrere transportkostnader på. En måte er å effektivisere lagerstyringsprosessen slik at det er mindre behov for å holde overflødig varelager for hånden. Dette kan gjøres … Les mer