Hva er en IRS feltrevisjon?

IRS-feltrevisjonen er en undersøkelse av en skattebetalers poster og finansiell informasjon av en IRS-agent. Formålet med tilsynet er å fastslå om skattyter har rapportert sine inntekter og utgifter nøyaktig, og å identifisere områder hvor skattyter kan skylde tilleggsskatt. Under revisjonen vil IRS-agenten gjennomgå skattebetalerens økonomiske poster, inkludert kontoutskrifter, kvitteringer og fakturaer. Agenten vil også spørre … Les mer

Hva er en korrespondanserevisjon?

En korrespondanserevisjon er en revisjon som gjennomføres per post. Skattemyndighetene vil sende et brev til skattebetaleren som informerer dem om at de blir revidert og ber om spesifikk dokumentasjon. Skattyter vil da måtte sende tilbake den forespurte dokumentasjonen. Hva er en korrespondanseeksamen? En korrespondanseeksamen er en undersøkelse av en skattyters journaler som gjennomføres per post. … Les mer

IRS-publikasjon 970: Education Tax Benefits

IRS Publication 970: Tax Benefits for Education Dette dokumentet fra IRS gir en oversikt over skattefordelene som er tilgjengelige for utdanningsutgifter. Er Lifetime Learning Credit tilgjengelig i 2022? Ja, Lifetime Learning Credit er tilgjengelig i 2022. Hvem kvalifiserer for utdanningsskattefradraget? Skattefradraget for utdanning er en skattefordel som bidrar til å kompensere for kostnadene for undervisning … Les mer

Hvordan danne et selskap

Hva er et selskap? Et selskap er en juridisk enhet opprettet av en gruppe individer, vanligvis med det formål å drive virksomhet. Nøkkeltrekket til et selskap er begrenset ansvar, noe som betyr at aksjonærene ikke er personlig ansvarlige for selskapets gjeld. Hvordan danne et selskap Prosessen med å danne et selskap varierer fra jurisdiksjon til … Les mer

Gevinstskatt: hva det er, hvordan det fungerer og gjeldende priser

Hva er kapitalgevinstskatt? Hvordan fungerer kapitalgevinstskatt? Hva er gjeldende kapitalgevinstskattesatser? Kan kapitalgevinster støte deg inn i en høyere skatteklasse? Ja, kapitalgevinster kan støte deg inn i en høyere skatteklasse. Kapitalgevinster beskattes med en lavere sats enn alminnelig inntekt, men de anses fortsatt som skattepliktig inntekt. Dette betyr at hvis kapitalgevinsten din skyver den totale skattepliktige … Les mer

Hva betyr ikke for profitt?

Begrepet «ikke for profitt» refererer til en organisasjon som ikke tjener overskudd for sine aksjonærer eller eiere. I stedet brukes penger tjent av organisasjonen til å fremme dens mål eller oppdrag. Ikke-for-profit organisasjoner er ofte dannet for å yte en tjeneste eller for å gå inn for en sak. Det finnes mange forskjellige typer ikke-for-profit … Les mer

Child Tax Credit Publication 972

. Publikasjon 972: Child Tax Credit Må jeg betale skatt på barneskattefradrag 2021? Fra og med 2021 slipper du å betale skatt på skattefradrag for barn. Hvor mye får du for avhengige av skatter 2021? Hvor mye penger du får tilbake fra myndighetene for å ha avhengige av skatten din, avhenger av noen få forskjellige … Les mer

IRS-publikasjon 519 Definisjon

Begrepet «IRS Publication 519 Definition» refererer til definisjonen av en «kvalifisert person» som angitt i IRS Publication 519, «U.S. Tax Guide for Aliens.» En kvalifisert person er en utlending som er statsborger eller statsborger i USA, en bosatt utlending i USA, eller en ikke-bosatt utlending som oppfyller visse andre krav. Hvor mange dager kan jeg … Les mer

Konstruktiv salgsregel, seksjon 1259

Hva er den konstruktive salgsregelen, seksjon 1259? Hva er en konstruktiv salgspris? En konstruktiv salgspris er prisen på en eiendel som ville blitt mottatt dersom eiendelen ble solgt på det åpne markedet. Den konstruktive salgsprisen brukes til å bestemme beløpet for gevinst eller tap som ville blitt realisert dersom eiendelen ble solgt. Hvor mange dager … Les mer