IRS-publikasjon 970: Education Tax Benefits

IRS Publication 970: Tax Benefits for Education Dette dokumentet fra IRS gir en oversikt over skattefordelene som er tilgjengelige for utdanningsutgifter. Er Lifetime Learning Credit tilgjengelig i 2022? Ja, Lifetime Learning Credit er tilgjengelig i 2022. Hvem kvalifiserer for utdanningsskattefradraget? Skattefradraget for utdanning er en skattefordel som bidrar til å kompensere for kostnadene for undervisning … Les mer

Mottatte fordeler Regeldefinisjon

Regelen om mottatt ytelse er en definisjon som brukes i inntektsskattesammenheng. Den sier at alle fordeler som mottas av en person fra et statlig program eller fra en annen kilde må inkluderes i bruttoinntekten. Denne regelen brukes for å sikre at enkeltpersoner som mottar fordeler fra disse kildene betaler sin rettferdige del av skatten på … Les mer