Hva er en korrespondanserevisjon?

En korrespondanserevisjon er en revisjon som gjennomføres per post. Skattemyndighetene vil sende et brev til skattebetaleren som informerer dem om at de blir revidert og ber om spesifikk dokumentasjon. Skattyter vil da måtte sende tilbake den forespurte dokumentasjonen. Hva er en korrespondanseeksamen? En korrespondanseeksamen er en undersøkelse av en skattyters journaler som gjennomføres per post. … Les mer