Hva er en IRS feltrevisjon?

IRS-feltrevisjonen er en undersøkelse av en skattebetalers poster og finansiell informasjon av en IRS-agent. Formålet med tilsynet er å fastslå om skattyter har rapportert sine inntekter og utgifter nøyaktig, og å identifisere områder hvor skattyter kan skylde tilleggsskatt. Under revisjonen vil IRS-agenten gjennomgå skattebetalerens økonomiske poster, inkludert kontoutskrifter, kvitteringer og fakturaer. Agenten vil også spørre … Les mer

Introduksjon til Automatic Transfer Service (ATS)

ATS er et automatisert system som overfører penger fra en konto til en annen, vanligvis regelmessig. Den vanligste bruken for ATS er å overføre penger fra en sparekonto til en brukskonto, men den kan også brukes til å overføre penger mellom ulike typer kontoer, for eksempel fra en brukskonto til en sparekonto, eller fra en … Les mer