Gevinstskatt: hva det er, hvordan det fungerer og gjeldende priser

Hva er kapitalgevinstskatt? Hvordan fungerer kapitalgevinstskatt? Hva er gjeldende kapitalgevinstskattesatser? Kan kapitalgevinster støte deg inn i en høyere skatteklasse? Ja, kapitalgevinster kan støte deg inn i en høyere skatteklasse. Kapitalgevinster beskattes med en lavere sats enn alminnelig inntekt, men de anses fortsatt som skattepliktig inntekt. Dette betyr at hvis kapitalgevinsten din skyver den totale skattepliktige … Les mer

Heikin-Ashi-teknikk Definisjon og formel

Heikin-Ashi-teknikken er en type kartlegging som brukes i teknisk analyse som hjelper til med å jevne ut uregelmessigheter i prisdata for å gjøre det lettere å identifisere trender. Teknikken bruker et vektet gjennomsnitt av tidligere priser, med de siste prisene som vektlegges mest. Heikin-Ashi-teknikken kan brukes på en hvilken som helst tidsramme, men er mest … Les mer

Netteksponering Definisjon

Nettoeksponeringsdefinisjonen er prosentandelen av et hedgefonds aktiva som er investert i lange eller korte posisjoner. Et fond med en netto lang eksponering på 60 % har 60 % av aktivaene investert i lange posisjoner og 40 % i korte posisjoner. Et fond med en netto korteksponering på 60 % har 60 % av aktivaene investert … Les mer

Hva er en pause i handelen?

Når en aksje plutselig beveger seg i kurs, enten opp eller ned, sies det å ha gjort et brudd. Et handelsbrudd er når prisen på en aksje eller annen eiendel beveger seg utenfor normalområdet. Dette kan være enten opp eller ned, men blir oftest sett på som et plutselig prisfall. Dette kan være forårsaket av … Les mer

Hva er insolvens?

Begrepet insolvens er en juridisk situasjon der selskapet befinner seg når den ikke har det likviditet nok til å oppfylle betalingen av selskapets forpliktelser. På denne måten defineres insolvens som manglende evne til en person eller et selskap til å betale gjelden. Insolvens til et selskap skjer regnskapsmessig når det omløpsmidler er mindre enn ansvaret. … Les mer

Kategorier I