Hva betyr ikke for profitt?

Begrepet "ikke for profitt" refererer til en organisasjon som ikke tjener overskudd for sine aksjonærer eller eiere. I stedet brukes penger tjent av organisasjonen til å fremme dens mål eller oppdrag. Ikke-for-profit organisasjoner er ofte dannet for å yte en tjeneste eller for å gå inn for en sak.

Det finnes mange forskjellige typer ikke-for-profit organisasjoner, inkludert veldedige organisasjoner, religiøse organisasjoner og politiske organisasjoner. Noen ideelle organisasjoner er store og kjente, mens andre er små og lokale.

Er det forskjell på ideell organisasjon og ikke-for-profit?

Internal Revenue Service (IRS) anerkjenner to typer organisasjoner som kvalifiserer for skattefritaksstatus: 501(c)(3)-organisasjoner og 501(c)(4)-organisasjoner. 501(c)(3)-organisasjoner er ofte kjent som veldedige organisasjoner, mens 501(c)(4)-organisasjoner er ofte kjent som sosiale velferdsorganisasjoner.

Hovedforskjellen mellom 501(c)(3) og 501(c)(4)-organisasjoner er at 501(c)(3)-organisasjoner må organiseres og drives utelukkende for veldedige, religiøse eller pedagogiske formål, mens 501(c)(4)-organisasjoner må organiseres og drives for å fremme sosial velferd.

En annen forskjell mellom de to typene organisasjoner er at 501(c)(3)-organisasjoner har lov til å delta i noen politiske aktiviteter, så lenge disse aktivitetene ikke er organisasjonens primære formål, mens 501(c)(4) ) organisasjoner har lov til å engasjere seg i ubegrensede politiske aktiviteter.

Endelig er donasjoner til 501(c)(3)-organisasjoner fradragsberettiget, mens donasjoner til 501(c)(4)-organisasjoner ikke er det.

Hvilken aktivitet tillater IRS nonprofit?

IRS tillater ideelle organisasjoner å engasjere seg i en rekke aktiviteter, inkludert pedagogiske, religiøse, veldedige, vitenskapelige, litterære, testing for offentlig sikkerhet, fremme nasjonal eller internasjonal amatøridrettskonkurranse og forhindre grusomhet mot barn eller dyr.

Hvordan rapporterer jeg non profit til IRS?

Hvis du har informasjon som du mener indikerer et mulig brudd på skattelovgivningen fra en skattefritatt organisasjon, kan du rapportere denne informasjonen til IRS. Skattemyndighetene tar påstander om forseelser alvorlig og undersøker dem grundig.

For å lage en rapport kan du skrive et brev til IRS og gi så mange detaljer som mulig om det påståtte bruddet. Ta med spesifikk informasjon om organisasjonen, for eksempel dens navn, adresse og EIN (Employer Identification Number), samt spesifikke detaljer om det påståtte bruddet. Legg ved eventuell støttedokumentasjon du har. Send brevet ditt til følgende adresse:

Internal Revenue Service
EO Determinations Quality Assurance
P.O. Box 2508
Covington, KY 41012

Du kan også sende inn et skjema 3949-A, Information Referral, som er tilgjengelig på IRS-nettstedet.

Hva er de to ulempene med en ideell organisasjon?

1. Ideelle organisasjoner er underlagt de samme skattelover og forskrifter som for-profit organisasjoner.

2. Ideelle organisasjoner kan være underlagt ytterligere skattelover og forskrifter, avhengig av deres status og aktiviteter.

Hvordan betaler ideelle organisasjoner ansatte?

Ideelle organisasjoner betaler sine ansatte akkurat som enhver annen arbeidsgiver. De holder tilbake føderale og statlige inntektsskatter, trygde- og Medicare-skatter, og kan også holde tilbake statlige og lokale skatter, avhengig av plasseringen til organisasjonen og den ansatte. De trekker også fra beløp som den ansatte har valgt å ha holdt tilbake fra lønnsslippen for ting som helseforsikring, pensjonssparing eller andre frivillige fradrag.