Mest-favoriserte nasjoner (MFN) klausul: Behandle andre likt

Mest-favoriserte nasjoner (MFN)-klausul: Behandle andre på samme måte Hva er et MFN-grunnlag? Et MFN-grunnlag er en preferansehandelsordning der hvert medlemsland godtar å gi de samme handelsfordelene til alle andre medlemsland. MFN-prinsippet er hjørnesteinen i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og er nedfelt i artikkel I i WTO-avtalen. Hva betyr en MFN-status for mest favoriserte nasjoner? MFN-status tildeles … Les mer

Driftsinntektsdefinisjon

Driftsinntekter er definert som inntektene generert av et selskaps primære forretningsaktiviteter. Dette inkluderer inntekter fra salg av varer og tjenester, samt eventuelle andre inntekter generert fra selskapets kjernevirksomhet. Driftsinntekter er en nøkkelfaktor for å vurdere et selskaps økonomiske resultater og brukes i en rekke økonomiske forhold. Betraktes tilskudd som driftsinntekter? Det finnes mange typer tilskudd, … Les mer