Hva er merkantilisme?

Merkantilisme er en økonomisk teori som hevder at rikdommen til en nasjon økes ved å øke eksporten og begrense importen. Det var den dominerende økonomiske teorien i Europa fra 1500- til 1700-tallet.

Hva er problemet med merkantilisme?

Hovedproblemet med merkantilisme er at den er basert på det falske premisset om at en nasjons rikdom er statisk, og at den eneste måten å øke den på er å hamstre gull og andre ressurser. Dette fører til en rekke skadelige politikker, som høye tollsatser og handelsrestriksjoner, som tjener til kunstig å øke prisene og skade forbrukerne. I tillegg fører merkantilisme ofte til kriger, ettersom nasjoner konkurrerer om ressurser.

Hvem var vinneren av merkantilismen?

Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, da det finnes en rekke forskjellige måter å definere og måle "suksess" i merkantilisme. Men hvis vi ser på de mest vellykkede merkantilistiske statene når det gjelder økonomisk vekst, handelsoverskudd og akkumulering av edle metaller, så er de klare vinnerne Nederland og England.

Den nederlandske republikk var verdens ledende maritime makt på 1600-tallet, og dens økonomi hadde stor fordel av dens kontroll over viktige handelsruter og dens dominans over den globale skipsfartshandelen. Engelskmennene hadde også fordel av deres kontroll over havet, da de var i stand til å bruke sin marinemakt til å beskytte handelsflåten sin og blokkere fiendene sine. Dette tillot dem å kontrollere strømmen av handel og å trekke ut gunstige vilkår fra andre nasjoner.

Nederlenderne og engelskmennene førte begge en merkantilistisk politikk som oppmuntret til akkumulering av edle metaller og veksten av deres innenlandske økonomier. Denne politikken var stort sett vellykket, og de tillot begge nasjoner å samle enorme rikdommer og bli mektige globale imperier.

Hvilket land tjente på merkantilisme?

Merkantilisme er en økonomisk teori som hevder at velstanden til en nasjon er avhengig av dens tilførsel av kapital, og at den beste måten å øke kapitalen på er å fremme eksport og begrense import.

Teorien var dominerende i Vest-Europa på 1500-, 1600- og 1700-tallet. Begrepet "merkantilisme" ble først brukt av Adam Smith i 1776, med henvisning til den økonomiske politikken som ble ført av den britiske regjeringen i løpet av den tiden.

Den britiske regjeringen førte en merkantilistisk politikk på 1500-, 1600- og 1700-tallet, og landet hadde stor nytte av det. Merkantilismen bidro til å gjøre Storbritannia til en av de rikeste og mektigste nasjonene i verden. Er Kina en merkantilistisk nasjon? Nei, Kina er ikke en merkantilistisk nasjon. Merkantilisme er en økonomisk teori som hevder at rikdommen til en nasjon økes ved å øke eksporten og redusere importen. Kina følger ikke denne teorien. I stedet følger den en eksportorientert vekststrategi, som har hjulpet den til å bli verdens største eksportør.

Hva er årsaken til merkantilisme?

Merkantilisme er en økonomisk teori som hevder at rikdommen til en nasjon økes gjennom akkumulering av gull og sølv. Teorien ble først fremsatt på 1500-tallet av den spanske lærde Juan de Mariana, og senere utviklet av den tyske økonomen Friedrich List. Merkantilisme var den dominerende økonomiske teorien i Europa fra 1500- til 1700-tallet, og ble praktisert av de fleste europeiske nasjoner.

Grunnpremisset for merkantilismen er at gull og sølv er de eneste sanne formene for rikdom, og at en nasjons rikdom økes ved å eksportere mer gull og sølv enn den importerer. Denne teorien var basert på troen på at gull og sølv var i begrenset forsyning, og at en nasjons rikdom var direkte relatert til dens beholdning av disse edle metallene.

Merkantilistpolitikk ble vanligvis implementert gjennom et system med tariffer og kvoter som begrenset importen, og subsidier og dusører som oppmuntret til eksport. Denne politikken ble utformet for å fremme akkumulering av gull og sølv, og for å øke landets handelsoverskudd.

Merkantilistpolitikk førte ofte til konflikt mellom nasjoner, da hvert land forsøkte å maksimere sin egen rikdom på bekostning av sine handelspartnere. Det mest kjente eksemplet på dette er de anglo-nederlandske krigene på 1600-tallet, som i stor grad ble utkjempet over spørsmålet om handel.

Merkantilismen begynte å avta på 1700-tallet, ettersom ideene fra opplysningstiden begynte å slå fast. Den skotske økonomen Adam Smith kritiserte teorien i sin bok The Wealth of Nations fra 1776, og hevdet at rikdommen til en nasjon best kunne økes gjennom frihandel. Denne nye måten å tenke økonomi på begynte å spre seg over hele Europa, og på begynnelsen av 1800-tallet var ikke lenger merkantilismen den dominerende økonomiske teorien.