Hva gjør Arbeidsdepartementet (DOL)?

The Department of Labor (DOL) er et føderalt myndighetsorgan som fremmer og beskytter velferden til amerikanske arbeidere. DOL gjør dette ved å sette og håndheve standarder for sikkerhet på arbeidsplassen og rettferdig arbeidspraksis, gi opplæring og støtte til arbeidere og jobbsøkere, og undersøke diskriminering på arbeidsplassen og annen ulovlig ansettelsespraksis. DOL administrerer også en rekke … Les mer

Hva er en gebyrbasert investering?

En gebyrbasert investering er en investering hvor investor betaler et gebyr til megler i bytte for meglers tjenester. Gebyret kan være en fast avgift eller en prosentandel av investeringen. Fordelen med gebyrbasert investering er at investoren vet nøyaktig hvor mye de betaler for meglerens tjenester. Ulempen er at gebyrene kan øke over tid og tære … Les mer