Hva er en systematisk uttaksplan?

En systematisk uttaksplan er en tidsplan for periodiske utbetalinger fra en livrente, vanligvis brukt til å gi inntekt under pensjonisttilværelsen. Utbetalingene gjøres med jevne mellomrom, for eksempel månedlig eller kvartalsvis, og kan fortsette i en bestemt periode, for eksempel 10 år, eller for livrenteinnehaverens levetid. Ved hvilken alder må du begynne å ta ut av … Les mer

Hva er netto eiendeler?

Netto eiendeler er en av økonomiske vilkår som ethvert selskap må ta hensyn til, siden netto eiendeler brukes til å bestemme verdien av et selskap. Dette skyldes at netto eiendeler består av den tilgjengelige kapitalen i et selskap når gjeld forårsaket av nevnte eiendeler trekkes fra forvaltningskapitalen. eiendeler. Forskjellen oppnådd som et resultat er det … Les mer

Kategorier N