Hva er nasjonalinntekten?

Nasjonalinntekt, også kjent som nasjonalinntekt, er resultatet av summen av settet av totalproduksjon av varer og tjenester som er produsert gjennom et regnskapsår eller år.

Begrepet nasjonalinntekt inkluderer altså arbeidstakers lønn, husleie, interesser og måten kapitalen deles på. Derfor tilsvarer dette begrepet arealet av makroøkonomi det hører til de produktive faktorene. Imidlertid utelater vi i denne definisjonen av nasjonalinntekt hva som er subsidier, pensjoner og familiegodtgjørelser.

Kjennetegn ved nasjonalinntekt

Kravet om å ta hensyn til forbruk er spesielt nasjonalinntekt, og det er grunnen til at det ikke måles, og forbruk som anses som mellomliggende ikke blir tatt i betraktning.

Allikevel er hovedkarakteristikken for nasjonalinntekt nettopp injeksjonen av kapital fra den private økonomien, som som helhet gir opphav til det som regnes som dinero rå. Til slutt ender inntektene til et land på den ene siden, og på den andre av den kapitalen som ikke er investert, som er sparing.

På en måte avhenger inntekt eller nasjonalinntekt også av personlig inntekt, som er settet med penger som av en eller annen grunn mottas av innbyggerne.

Er nasjonalinntekt det samme som BNP?

Det er en klar forskjell mellom nasjonalinntekt og BNP, og vi finner det i at BNP Den verdsetter også alle inntektene de har hatt utenfor landet, ikke bare inni den. Av denne grunn, når vi snakker om nasjonalinntekt og nasjonalinntekt, snakker vi om overflødighet av nasjonalitet.

Av denne grunn er at mange eksperter innen økonomi har vist en kritisk trend mot nasjonalinntekt, fordi den ikke verdsetter fordelingen av inntekt og dens opprinnelse.

Hvordan beregnes nasjonalinntekten

For å beregne nasjonalinntekt eller nasjonalinntekt tas summen av den økonomiske godtgjørelsen til arbeid og arbeidstakere, driftsoverskuddet, sammen med den totale summen av husleie, renter og ytelser, i betraktning. I tillegg vil vi i denne formelen for inntekt eller nasjonalinntekt ta hensyn til inntekten til alle utlendinger bosatt i et land, kapitalavskrivninger, totale indirekte skatter og subsidier.

RN = RA + ENE + = PIBPM - (Ti - Sub) - D + RRN - RRE = PNNCF