Nedside Tasuki Gap Definisjon og eksempel

Nedsiden av tasuki-gapet er et bearish fortsettelsesmønster som skapes når prisene på et verdipapir beveger seg lavere i en nedadgående trend og deretter stiger høyere, bare for å falle tilbake under det forrige lavpunktet. Navnet på mønsteret kommer fra det japanske ordet tasuki, som betyr «anheng». Nedsiden av tasuki-gapet anses som et bearish fortsettelsesmønster fordi … Les mer

Wash Trading Definisjon

Wash trading er en type handel som oppstår når en trader kjøper og selger et verdipapir med det formål å skape inntrykk av aktivitet i markedet. Vaskehandler anses generelt for å være en form for markedsmanipulasjon, da de kan brukes til å kunstig blåse opp prisen på et verdipapir eller skape en illusjon av etterspørsel. … Les mer

Lombard Rate

Lombard-renten er rentesatsen Bank of England belaster for lån med sikkerhet til banker og andre finansinstitusjoner. Kursen er oppkalt etter den italienske byen Lombardia, der middelalderske italienske bankfolk belastet en tilsvarende rente på lån. Lombard-renten brukes som et politisk verktøy av Bank of England for å påvirke tilgjengeligheten av kreditt i økonomien. En høyere Lombard-rente … Les mer

Hva er et vimpeldiagrammønster i teknisk analyse?

Et vimpeldiagrammønster er et teknisk analyseverktøy som brukes til å identifisere potensielle reverseringer i et verdipapirs pris. Mønsteret skapes når verdipapirets prishandling danner en symmetrisk trekant, som er preget av konvergerende trendlinjer. Disse trendlinjene skapes av verdipapirets høye og lave priser, og mønsteret anses å være komplett når verdipapirets pris bryter ut over eller under … Les mer

Hva er neuromarketing?

Definisjonen av neuromarketing refererer til anvendelsen av nevrovitenskapsteknikker til markedsføring. Hensikten er å kjenne og forstå nivået av oppmerksomhet som mennesker viser til forskjellige stimuli. På denne måten blir menneskers oppførsel forklart fra bunnen av deres neuronale aktivitet. Disse teknikkene prøver å finne ut hvilke stimuli folk tar mer hensyn til og hvilke som ikke … Les mer

Kategorier N