Tradisjonell teori om kapitalstrukturdefinisjon

Den tradisjonelle teorien om kapitalstrukturdefinisjon sier at et firmas optimale eller ideelle kapitalstruktur er blandingen av gjeld og egenkapital som minimerer kapitalkostnadene. Teorien bygger på forutsetningen om at markedsverdien til et selskap er nåverdien av dets fremtidige kontantstrømmer, og at kapitalkostnaden er alternativkostnaden for alle midlene som brukes til å finansiere en virksomhets drift. Den … Les mer

Underwriting Spread

Underwriting spread er forskjellen mellom prisen som en investeringsbank kjøper et verdipapir fra et selskap til og prisen som investeringsbanken selger samme verdipapir til investorer. Underwritingsspreaden kompenserer investeringsbanken for risikoen den påtar seg når den godtar å kjøpe verdipapiret og holde det til det kan selges til investorer. Hvordan beregner du garantispread? Garantispreaden er forskjellen … Les mer

Hva er en parhandel?

En parhandel er en investeringsstrategi der en investor kjøper en eiendel og samtidig selger en annen eiendel som er korrelert med den første eiendelen. Målet med en parhandel er å tjene på et prisavvik mellom de to eiendelene. For eksempel kan en investor kjøpe aksjer i selskap A og selge aksjer i selskap B hvis … Les mer

Hva betyr overkapitalisering?

Overkapitalisering er en situasjon der et selskap har hentet inn mer kapital enn det trenger for å finansiere sin drift, vekst og andre investeringer. Den overskytende kapitalen brukes vanligvis til å finansiere oppkjøp, betale utbytte eller kjøpe tilbake aksjer. Overkapitalisering kan føre til at et selskap ikke klarer å generere tilstrekkelig avkastning til å dekke … Les mer