Asymmetrisk informasjon

Asymmetrisk informasjon er en situasjon der den ene parten i en transaksjon har mer informasjon enn den andre. Dette skjer ofte i finansmarkeder, hvor innsidere er kjent med informasjon som ikke er tilgjengelig for allmennheten. Asymmetrisk informasjon kan føre til uønsket seleksjon, en situasjon der parten med mer informasjon er i stand til å dra … Les mer

Sertifisert regnskap

Et sertifisert regnskap er et dokument som er utarbeidet av en autorisert revisor (CPA) og som er gjennomgått og godkjent av et styre eller et annet autorisert organ. Denne typen regnskap brukes vanligvis i situasjoner der det er behov for en høy grad av sikkerhet angående nøyaktigheten av informasjonen i den. Hva er de 3 … Les mer

Hva er usucapion?

Definisjonen av usucapion, også kjent som anskaffelsesresept, er måten å skaffe seg eierskap til en ting og andre reelle rettigheter gjennom fortsatt besittelse av disse rettighetene som eier gjennom hele perioden fastsatt ved lov. Konseptet usucapion kommer fra det latinske 'usus and capere', som betyr å tilegne seg ved bruk. Krav til bruk Blant kravene … Les mer

Kategorier U