Asymmetrisk informasjon

Asymmetrisk informasjon er en situasjon der den ene parten i en transaksjon har mer informasjon enn den andre. Dette skjer ofte i finansmarkeder, hvor innsidere er kjent med informasjon som ikke er tilgjengelig for allmennheten. Asymmetrisk informasjon kan føre til uønsket seleksjon, en situasjon der parten med mer informasjon er i stand til å dra fordel av den andre parten.

Hva er et eksempel på informasjonsasymmetri i et marked?

Det er mange eksempler på informasjonsasymmetrier i markeder. Et eksempel er når den ene parten i en transaksjon har mer informasjon enn den andre. Dette kan føre til situasjoner der den mindre informerte parten blir utnyttet, eller hvor begge parter ikke klarer å nå et effektivt resultat.

Et annet eksempel på informasjonsasymmetri i et marked er når det er ulike nivåer av informasjon blant ulike markedsaktører. Dette kan føre til at noen deltakere har en informasjonsfordel fremfor andre, som deretter kan brukes til å utnytte de mindre informerte deltakerne.

Hvem ga konseptet asymmetrisk informasjon?

Konseptet med asymmetrisk informasjon ble først utviklet av George Akerlof i hans artikkel fra 1970 "The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism." I denne artikkelen argumenterte Akerlof for at tilstedeværelsen av asymmetrisk informasjon i markeder kan føre til en situasjon der dårlige produkter driver ut gode produkter, fordi forbrukere ikke klarer å skille mellom de to. Dette kan igjen føre til markedssvikt.

Hvorfor er asymmetrisk informasjon et problem?

Asymmetrisk informasjon er et problem fordi det kan føre til ineffektivitet i markedet. For eksempel, hvis en person har informasjon som den andre ikke har, kan de kanskje ta bedre beslutninger om hvordan de skal bruke ressursene. Dette kan føre til at personen med informasjonsfordelen kan ta høyere priser, mens personen uten informasjonsulempen kan bli tvunget til å akseptere lavere priser. Asymmetrisk informasjon kan også føre til uønsket utvalg, som er når personer med dårlig informasjon er mer sannsynlig å komme i en situasjon der de trenger å bruke informasjonen.

Er asymmetrisk informasjon en markedssvikt?

Ja, asymmetrisk informasjon anses som en markedssvikt. Dette fordi det kan føre til en ineffektiv allokering av ressurser og kan skape muligheter for leiesøkende atferd.

Et eksempel på hvordan asymmetrisk informasjon kan føre til en ineffektiv allokering av ressurser er sitronproblemet. Dette er når bruktbilkjøpere har mer informasjon om kvaliteten på bilen enn selgeren. Dette kan føre til at kjøper betaler mindre enn bilen er verdt, mens selger ender opp med en bil som er mindre verdt enn de trodde.

Et annet eksempel på hvordan asymmetrisk informasjon kan skape muligheter for leiesøkende atferd er når det er uønsket utvalg. Dette er når personer med høyere risiko for mislighold er mer sannsynlig å tegne forsikring enn personer med lavere risiko for mislighold. Dette kan føre til høyere premier for alle, da forsikringsselskapene prøver å kompensere for den høyere risikoen.

Hva er forskjellen mellom ufullkommen og asymmetrisk informasjon?

Ufullkommen informasjon er en situasjon der noe relevant informasjon ikke er tilgjengelig for alle parter. I en økonomisk sammenheng kan dette føre til ineffektive utfall, fordi folk tar beslutninger basert på ufullstendig informasjon.

Asymmetrisk informasjon er en spesifikk type ufullkommen informasjon der en part i en transaksjon har mer informasjon enn den andre parten. Dette kan føre til problemer som moral hazard, der parten med mer informasjon utnytter den andre parten.