Monetaristisk teori Definisjon

Monetarisme er en tankegang innen økonomi som legger vekt på pengenes rolle i utviklingen og ytelsen til en økonomi. Monetaristisk teori er basert på mengdeteorien om penger, som sier at pengemengden har et direkte og proporsjonalt forhold til inflasjon og økonomisk vekst. Den mest kjente monetaristen er Milton Friedman, som hevdet at den store depresjonen … Les mer

Netto rentemargin: Oversikt, formel, eksempel

. Hva er netto rentemargin? Netto rentemargin er et finansielt forholdstall som måler differansen mellom renteinntektene opptjent på en finansinstitusjons investeringer og rentekostnadene på dens lån. Forholdet gir innsikt i et selskaps lønnsomhet og dets evne til å generere inntekter fra sine investeringer. Formel Formelen for netto rentemargin beregnes ved å dele en finansinstitusjons renteinntekter … Les mer