Bunting

Bunting er et økonomisk begrep som refererer til praksisen med å selge to eller flere produkter eller tjenester sammen til en enkelt pris. Et kabelselskap kan for eksempel tilby en pakke som inkluderer kabel-TV, Internett og telefontjenester. Fordelen med bunting for forbrukeren er at det kan gi en rabattert pris på bunten sammenlignet med prisen … Les mer