Produsentprisindeksen (PPI): Hvordan beregnes den

. Hva er produsentprisindeksen (PPI) og hvordan beregnes den? Hva er gjeldende PPI-sats? Den nåværende PPI-satsen er den prosentvise endringen i prisene på en kurv med endelige varer og tjenester fra produsentens perspektiv. Denne satsen brukes til å måle inflasjon og brukes ofte som en prediktor for fremtidig inflasjon. Den siste PPI-renten var 2,4 % … Les mer

Renko Chart Definisjon og bruk

Et Renko-diagram er en type diagram, utviklet av japanerne, som er bygget ved hjelp av prisbevegelser i stedet for både pris og tid, slik tradisjonelle lysestake og stolpediagram er. Et Renko-diagram antas å være oppkalt etter det japanske ordet for murstein, «renga». Hver kloss på et Renko-diagram representerer prisbevegelse over en bestemt tidsperiode. Tidsperioden kan … Les mer

Hva er interbankmarkedet?

Interbankmarkedet, som navnet antyder, er Mercado der bankene griper inn for å kunne låne penger til hverandre til en viss pris og rente. Operasjoner i interbankmarkedet er veldig vanlig av visse finansinstitusjoner. Enten det er å finansiere store prosjekter, hjelpe andre banker, eller prøve å redde dem med litt hjelp, er operasjoner i interbankmarkedet det … Les mer

Kategorier I