Netto Foreign Factor Income (NFFI) Definisjon

Netto utenlandsk faktorinntekt (NFFI) er et mål på en nasjons betalinger til og mottak fra resten av verden for alle produksjonsfaktorer. I hovedsak representerer det nettokostnaden eller fordelen for en nasjon ved å eie utenlandske eiendeler og gjeld. NFFI består av to komponenter: netto inntekter fra utenlandske direkte investeringer (NFDI) og netto primærinntekter (NPI). NFDI … Les mer