Hva er multiplikatoreffekten?

Formel og eksempel. Multiplikatoreffekten er den ekstra innvirkningen på nasjonalinntekten av økte utgifter. Multiplikatoren er større enn 1 fordi en økning i utgifter skaper en ringvirkning av økt økonomisk aktivitet. Størrelsen på multiplikatoren avhenger av den marginale tilbøyeligheten til å konsumere, som er prosentandelen av ekstrainntekten som brukes. Multiplikatoreffekten kan beregnes ved hjelp av formelen: … Les mer

Break In Service

Innbruddstjeneste: Det er tider når en ansatt kan trenge å ta permisjon fra jobben. Dette kan være av personlige årsaker, som for eksempel fødselspermisjon, eller av medisinske årsaker. Dersom en ansatt tar ut permisjon, kan vedkommende få en pause i tjenesten. Det betyr at det er en periode hvor de ikke jobber. Hvis en ansatt … Les mer

Syklisk arbeidsledighet

Syklisk arbeidsledighet er når arbeidsløsheten øker under økonomiske nedgangstider. Det er forårsaket av mangel på samlet etterspørsel i økonomien. Syklisk arbeidsledighet kan dempes av offentlige utgifter og pengepolitikk. Hva er Phillipskurven i makroøkonomi? Phillipskurven er en makroøkonomisk modell som beskriver sammenhengen mellom inflasjon og arbeidsledighet. Den er oppkalt etter økonomen A. W. Phillips, som først … Les mer