Paradox of Thrift

The Paradox of Thrift er en økonomisk teori som antyder at når folk sparer mer penger, kan det faktisk føre til økonomisk nedgang. Grunnen til dette er at når folk sparer penger, bruker de dem ikke, noe som betyr at bedrifter vil ha mindre inntekter og derfor kutte ned på produksjon og investeringer. Dette kan … Les mer

Hva er korporatisme, og hva er dens egenskaper?

Korporatisme er et økonomisk-politisk system der beslutningskraften hviler i organisasjonenes hender og ikke på folket. Derfor har disse ansvaret for å forhandle og signere avtaler som vil være fremtidens regler som det aktuelle samfunnet styres etter. Normalt er korporatisme vanligvis delt inn i klasser, og består av kommunikasjon eller samhandling mellom tre sektorer: Næringsforeninger Fagforeninger … Les mer

Kategorier K