Etterfølgende definisjon

En etterfølgende definisjon er et begrep som brukes for å beskrive en investeringsstrategi der en investor kjøper aksjer eller andre verdipapirer og deretter holder på disse aksjene i en lengre periode, uavhengig av svingninger i markedet. Investorens mål er å dra nytte av det langsiktige vekstpotensialet til verdipapiret, i stedet for å prøve å time … Les mer