Net Long Definition

Den netto lange definisjonen er antall kontrakter for en bestemt verdipapir eller vare som en næringsdrivende har kjøpt minus antall kontrakter som næringsdrivende har solgt. En netto lang posisjon indikerer at traderen forventer at prisen på verdipapiret eller varen vil øke. Hva er bearish vs bullish? En bearish investor tror at en aksje eller det … Les mer