Hvem er den økonomiske ordrekvantiteten viktig for?

Hva er den økonomiske ordrekvantiteten og hvorfor er den viktig? Hva er begrensningene for EOQ? Det er flere begrensninger for EOQ-modellen som bør bemerkes. For det første antar EOQ-modellen at det ikke er noen usikkerhet i etterspørselen, noe som ofte ikke er tilfelle i den virkelige verden. For det andre forutsetter modellen også at det … Les mer

Forstå den antatte rentesatsen (AIR)

Livrenter er forsikringsprodukter som kan gi garantert inntekt for livet. Et sentralt trekk ved en livrente er at den har en antatt rente (AIR). AIR er avkastningen som annuiteten antas å tjene. Denne satsen brukes til å beregne livrentens utbetalinger. AIR er viktig fordi det bestemmer hvor mye inntekt livrenten skal betale ut. Høyere AIR … Les mer