Hva er Full Carry i futuresmarkedet?

I futuresmarkedet refererer «full carry» til den totale kostnaden ved å holde en posisjon i en futureskontrakt, inkludert rentekostnader, lagringskostnader og andre tilknyttede kostnader. Dette i motsetning til «net carry», som kun inkluderer rentekostnader. For eksempel, hvis du har en lang futureskontrakt for hvete, vil de fulle bærekostnadene inkludere rentekostnadene for å bære posisjonen, lagringskostnadene … Les mer

Faktisk

I futures- og råvarehandel refererer faktiske til de fysiske varene som omsettes. Dette er de underliggende eiendelene som kjøpes og selges i markedet, i motsetning til papiraktiva som futureskontrakter. Faktisk kan også referere til de faktiske prisene på råvarer, i motsetning til prisene på futureskontrakter. Er råvarer og futures det samme? Råvarer og futures er … Les mer

Futures Spread

En futurespread er forskjellen i prisen på to relaterte futureskontrakter. For eksempel kan prisen på oljefutures være forskjellig i to forskjellige måneder. En futuresspredning lar tradere satse på retningen av prisforskjellen mellom de to kontraktene. Hvis traderen tror prisen på olje vil stige fra den første kontrakten til den andre, vil de kjøpe spreaden. Hvis … Les mer