Hva er Full Carry i futuresmarkedet?

I futuresmarkedet refererer «full carry» til den totale kostnaden ved å holde en posisjon i en futureskontrakt, inkludert rentekostnader, lagringskostnader og andre tilknyttede kostnader. Dette i motsetning til «net carry», som kun inkluderer rentekostnader. For eksempel, hvis du har en lang futureskontrakt for hvete, vil de fulle bærekostnadene inkludere rentekostnadene for å bære posisjonen, lagringskostnadene … Les mer

Hva er produksjon og hva er dens egenskaper?

Den brede produksjonsperioden refererer til aktiviteten eller aktivitetene som er dedikert til produksjon, utarbeidelse eller innhenting av varer og tjenester. Derfor kan produksjon defineres som en kompleks prosess som krever forskjellige faktorer for å gjennomføre en rekke aktiviteter. Den menneskelige innsatsen som er bestemt for å skape nevnte fordeler (materialisert i en vare eller tjeneste) … Les mer

Kategorier P