Faktisk

I futures- og råvarehandel refererer faktiske til de fysiske varene som omsettes. Dette er de underliggende eiendelene som kjøpes og selges i markedet, i motsetning til papiraktiva som futureskontrakter. Faktisk kan også referere til de faktiske prisene på råvarer, i motsetning til prisene på futureskontrakter. Er råvarer og futures det samme? Råvarer og futures er … Les mer