Futures Spread

En futurespread er forskjellen i prisen på to relaterte futureskontrakter. For eksempel kan prisen på oljefutures være forskjellig i to forskjellige måneder. En futuresspredning lar tradere satse på retningen av prisforskjellen mellom de to kontraktene.

Hvis traderen tror prisen på olje vil stige fra den første kontrakten til den andre, vil de kjøpe spreaden. Hvis traderen tror at oljeprisen vil falle fra den første kontrakten til den andre, vil de selge spredningen.

Hva er typer alternativer?

De to typene alternativer er anrop og putter.

En kjøpsopsjon er retten til å kjøpe den underliggende eiendelen til en bestemt pris, kalt innløsningskursen.

En salgsopsjon er retten til å selge den underliggende eiendelen til en bestemt pris, kalt innløsningskurs.

Hva er fremtidig handelseksempel?

Når du handler futures, satser du i hovedsak på den fremtidige prisen på en bestemt eiendel. La oss for eksempel si at du tror at prisen på gull vil øke i fremtiden. Du kan kjøpe en gullfutureskontrakt, som vil gi deg rett til å kjøpe gull til en bestemt pris på en fremtidig dato. Hvis prisen på gull faktisk øker, vil du tjene penger på handelen din. Men hvis prisen på gull synker, vil du pådra deg et tap.

Hva er et eksempel på spreadhandel?

I en spredningshandel kjøper en investor ett verdipapir og selger et annet relatert verdipapir i samme transaksjon. For eksempel kan en trader kjøpe en maisfutureskontrakt for juli og selge en hvetefutureskontrakt for juli. Dette regnes som en sprehandel fordi både mais og hvete er korn.

Hva er spread i oljehandel?

Spredning i oljehandel refererer til forskjellen mellom kjøps- og salgsprisen på et fat olje. Budprisen er prisen som en trader er villig til å kjøpe olje til, mens salgsprisen er prisen en trader er villig til å selge olje til. Spreaden er vanligvis notert i dollar per fat.

Størrelsen på spredningen kan variere avhengig av en rekke faktorer, inkludert typen olje som omsettes, gjeldende markedsforhold og mengden olje som er tilgjengelig for handel. Generelt har spredningen en tendens til å være større når det er mer olje tilgjengelig for handel, og mindre når det er mindre olje tilgjengelig.

Er råvarehandel og fremtidig handel det samme?

Råvarehandel og fremtidig handel er ikke det samme. Råvarehandel er kjøp og salg av fysiske varer, som olje, gull og hvete. Fremtidig handel er kjøp og salg av kontrakter for fremtidig levering av en vare.

Det er noen likheter mellom råvarehandel og fremtidig handel. Begge involverer kjøp og salg av varer. Og begge kan gjøres for spekulative formål eller for sikringsformål.

Men det er også noen viktige forskjeller. Råvarehandel gjøres vanligvis i spotmarkedet, som er markedet for umiddelbar levering av en vare. Fremtidig handel gjøres i futuresmarkedet, som er et marked for kontrakter for fremtidig levering av en vare.

En annen forskjell er at varehandel generelt gjøres for fysisk levering av varen, mens fremtidig handel gjøres for kontantoppgjør. Det vil si at når du kjøper en vare i spotmarkedet, tar du den vanligvis i besittelse. Når du kjøper en futureskontrakt, tar du vanligvis ikke besittelse av den underliggende varen. I stedet godtar du å kjøpe eller selge varen på en fremtidig dato, med prisen bestemt av kontrakten.