leveringsalternativ

Leveringsopsjonen er retten, men ikke plikten, til å få en terminkontrakt levert og gjort opp for fysiske varer. Leveringsalternativet blir også ofte referert til som alternativet «fysisk levering». Leveringsalternativet er vanligvis bare tilgjengelig på visse typer varer, for eksempel landbruksprodukter, metaller og energiprodukter. Når leveringsopsjonen utøves, vil kjøperen av futureskontrakten ta levering av den underliggende … Les mer

Inntjening Avkastning Definisjon og eksempel

Inntjeningsavkastningen er et finansielt forholdstall som måler prosentandelen av et selskaps inntjening som er tilgjengelig for aksjonærene som utbytte. Inntjeningsavkastningen kan beregnes ved å dele selskapets resultat per aksje med aksjens pris per aksje. For eksempel, hvis et selskap har en fortjeneste per aksje på $1 og aksjens pris per aksje er $10, vil inntektsavkastningen … Les mer