Hva er et Family Office?

Et familiekontor er et privat formuesforvaltningsfirma som tilbyr finansielle tjenester og investeringstjenester til en enkelt familie. Begrepet «familiekontor» kan også referere til det faktiske fysiske kontoret hvor disse tjenestene ytes. Familiekontorer kan enten være interne (drevet av familiemedlemmer) eller eksterne (drevet av profesjonelle formuesforvaltere). Hovedformålet med et familiekontor er å administrere økonomiske anliggender til en … Les mer

Hvordan 1% forvalter pengene sine privat

Hvordan 1% håndterer penger: Private Banking Hva er nettbank? Nettbank er muligheten til å administrere sin økonomi og banktransaksjoner på nett. Det er en praktisk måte å holde styr på ens utgifter, sjekke saldoer og overføre midler mellom kontoer. Den kan også brukes til å betale regninger på nett. Hva er forskjellen mellom investeringsbank og … Les mer

Risikovillige investorer: deres egenskaper, investeringsvalg og strategier

Risikoavers: Hva det betyr Risikoaversjon er et begrep som brukes i økonomi for å beskrive oppførselen til mennesker som, når de står overfor to valg med ulik risiko, foretrekker valget med lavere risiko. Hvorfor er risikovillig? Risikoaversjon er viktig for formuesforvaltning fordi det hjelper investorer å ta beslutninger som beskytter kapitalen deres. Når en investor … Les mer

Idle Funds

Inaktive midler er midler som for øyeblikket ikke brukes til noe formål. De kan holdes på en sparekonto, kontantkonto eller annen type investeringskonto. Inaktive midler tjener ofte renter, men de brukes ikke aktivt til å generere inntekt eller vokse i verdi. Hvilken investering gjøres ikke av gjeldsfond? Gjeldsfond investerer vanligvis i rentepapirer, som obligasjoner og … Les mer

Mottakerdefinisjon

En mottakerdefinisjon er et juridisk dokument som definerer kreftene og pliktene til en mottaker oppnevnt av en domstol for å administrere anliggender til et selskap eller enkeltperson. Mottakerdefinisjonen vil angi rekkevidden av mottakerens fullmakt, og vil vanligvis spesifisere at mottakeren har i oppgave å ta kontroll over selskapets eiendeler og forpliktelser, og forvalte selskapets anliggender … Les mer

Målbasert investering

Målbasert investering er en investeringsstrategi som fokuserer på å oppnå spesifikke økonomiske mål, som å spare til pensjonisttilværelsen eller finansiere et barns utdanning. Investorer samarbeider med en finansiell rådgiver for å lage en personlig investeringsplan som tar hensyn til deres unike omstendigheter og mål. Planen er utformet for å hjelpe investorer med å nå sine … Les mer

Ikke-akkreditert investor

En investor som ikke oppfyller kravene for å bli betraktet som en akkreditert investor som definert av Securities and Exchange Commission (SEC). Ikke-akkrediterte investorer har generelt lavere nettoformue og/eller inntekt enn akkrediterte investorer. Av denne grunn er de vanligvis ikke i stand til å investere i visse typer verdipapirer, for eksempel hedgefond, venturekapitalfond og private … Les mer

Finansiell fullmakt

En finansiell fullmakt er et juridisk dokument som gir noen andre myndighet til å administrere din økonomi på dine vegne. Dette kan inkludere oppgaver som å betale regninger, administrere bankkontoer og investere pengene dine. En økonomisk fullmakt kan være et nyttig verktøy dersom du blir ufør og ikke klarer å styre din egen økonomi. Den … Les mer

Unified Managed Account (UMA)

En Unified Managed Account (UMA) er en investeringskonto som administreres av en finansiell rådgiver og inkluderer en rekke investeringsbiler, inkludert aksjer, obligasjoner, aksjefond og børshandlede fond (ETF). Rådgiveren lager en portefølje som er tilpasset investorens risikotoleranse og investeringsmål. Fordelene med å investere i en UMA inkluderer muligheten til å ha en diversifisert portefølje uten å … Les mer