Mottakerdefinisjon

En mottakerdefinisjon er et juridisk dokument som definerer kreftene og pliktene til en mottaker oppnevnt av en domstol for å administrere anliggender til et selskap eller enkeltperson. Mottakerdefinisjonen vil angi rekkevidden av mottakerens fullmakt, og vil vanligvis spesifisere at mottakeren har i oppgave å ta kontroll over selskapets eiendeler og forpliktelser, og forvalte selskapets anliggender … Les mer

Verdipapirfond Kontantnivå

Et verdipapirfonds kontantnivå er prosentandelen av eiendelene som er investert i kontanter og kontantekvivalenter, for eksempel kortsiktige statskasseveksler. Kontantnivået opplyses i fondets prospekt og oppdateres daglig på fondets nettside. Et fonds kontantnivå kan være en god indikator på risikoen. Et fond med høyt kontantnivå er typisk mindre risikabelt enn et fond med lavt kontantnivå, fordi … Les mer

Sparingskonto

Sparekontoen er et bankinnskudd som fungerer på omtrent samme måte som å sjekke kontoer. Selv om tilgjengeligheten av penger på noen sparekontoer kan være noe mindre enn på løpende kontoer mot en høyere avkastning på pengene som er satt inn i dem. Godtgjørelsesvilkårene varierer vanligvis avhengig av det avtalte produktet. Det er kontoer som betaler … Les mer

Kategorier S