Oppkjøpsgjeld

Ervervsgjeld er definert som obligasjoner, sertifikater eller andre gjeldsinstrumenter som er utstedt av et selskap i forbindelse med oppkjøp av et annet selskap. Inntektene fra salget av disse instrumentene brukes vanligvis til å finansiere kjøpesummen til målselskapet. Oppkjøpsgjeld er typisk klassifisert som langsiktig gjeld på et selskaps balanse. Er PIK-renter fradragsberettiget? Ja, PIK-renter er fradragsberettiget. … Les mer

Hva er overføringspris?

Begrepet «overføringspris» refererer til prisen som kreves for varer eller tjenester overført mellom to nærstående parter. Overføringsprisen brukes til å fordele kostnader og fortjeneste mellom de to enhetene, og kan brukes til å skape kunstig fortjeneste eller tap. Overføringspriser kan brukes til å manipulere regnskap og skatteplikt. Hva er internprising og hvordan beregnes den? Internprising … Les mer

Definisjon av lavkonjunkturgap

Et resesjonsgap er en økonomisk situasjon der etterspørselen etter varer og tjenester er utilstrekkelig til å holde økonomien i full kapasitet. Dette kan føre til nedgang i økonomisk aktivitet og økt arbeidsledighet. Er USA i et inflasjons- eller resesjonsgap? Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet da det avhenger av en rekke faktorer, inkludert … Les mer

Risikovillige investorer: deres egenskaper, investeringsvalg og strategier

Risikoavers: Hva det betyr Risikoaversjon er et begrep som brukes i økonomi for å beskrive oppførselen til mennesker som, når de står overfor to valg med ulik risiko, foretrekker valget med lavere risiko. Hvorfor er risikovillig? Risikoaversjon er viktig for formuesforvaltning fordi det hjelper investorer å ta beslutninger som beskytter kapitalen deres. Når en investor … Les mer

Hva er investering?

Det er en handling som består i å bruke kapital i en gründeraktivitet med mål (forventning) om å oppnå en fordel, mer fortjeneste eller inntekt. Enhver kostnad kan betraktes som en investering hvis den er ment å oppnå en avkastning på investeringen. Investering er med andre ord fornuftig. Dette økonomiske begrepet har flere definisjoner knyttet … Les mer

Kategorier I