Ikke-akkreditert investor

En investor som ikke oppfyller kravene for å bli betraktet som en akkreditert investor som definert av Securities and Exchange Commission (SEC). Ikke-akkrediterte investorer har generelt lavere nettoformue og/eller inntekt enn akkrediterte investorer. Av denne grunn er de vanligvis ikke i stand til å investere i visse typer verdipapirer, for eksempel hedgefond, venturekapitalfond og private … Les mer

Restinntekt: hva det er, typer og hvordan man kan lage det

Hva er restinntekt? Det finnes ulike typer restinntekt. Hvordan kan du få gjenværende inntekt? Hvordan fungerer restbetalinger? Når et selskap rapporterer inntjening, inkluderer det både driftsinntekter og ikke-driftsinntekter. Ikke-driftsinntekter inkluderer poster som renteinntekter, inntekter fra investeringer og gevinster (eller tap) ved salg av eiendeler. Driftsinntekter er selskapets overskudd fra kjernevirksomheten. En restbetaling er en type … Les mer