Administrativ budsjettdefinisjon

Den administrative budsjettdefinisjonen er prosessen med å allokere ressurser for å dekke kostnadene ved å drive en virksomhet. Dette inkluderer kostnader til personale, lokaler, utstyr og andre faste kostnader. Budsjettet utarbeides vanligvis årlig, men kan utarbeides oftere om nødvendig.

Hva er administrativt overheadbudsjett? Det administrative overheadbudsjettet er et budsjett som brukes til å spore og administrere kostnadene knyttet til de administrative funksjonene til et selskap. Dette budsjettet inkluderer poster som kontorutgifter, lønn til administrativt personale og andre faste kostnader. Dette budsjettet er viktig for å sikre at selskapets administrative kostnader holdes under kontroll og innenfor budsjett.

Hva er de tre typene budsjetter?

1. Driftsbudsjetter: Disse budsjettene inkluderer kostnadene ved å drive den daglige driften av et selskap. De dekker vanligvis elementer som ansattes lønn, husleie og kontorrekvisita.

2. Kapitalbudsjetter: Disse budsjettene brukes til å finansiere større investeringer, som for eksempel nytt utstyr eller anlegg. De er vanligvis langsiktige og kan enten være faste eller variable.

3. Kontantbudsjetter: Kontantbudsjetter sporer et selskaps inn- og utstrømmer av kontanter. De brukes til å sikre at et selskap har nok kontanter på hånden til å oppfylle sine kortsiktige forpliktelser.

Hvem var budsjettets far?

Budsjettets far er Dr. Peter Drucker. Dr. Drucker regnes som budsjettets far fordi det er han som utviklet konseptet med nullbasert budsjettering. Nullbasert budsjettering er en budsjetteringsmetode der alle utgifter skal begrunnes for hver ny periode. Dette betyr at hver utgift må godkjennes på nytt, i stedet for bare å overføres fra forrige periode. Denne tilnærmingen tvinger ledere til hele tiden å revurdere utgiftene sine for å sikre at det er nødvendig og effektivt.

Hvordan beregner du administrative kostnader?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet da det er mange forskjellige måter å beregne administrative kostnader på. En vanlig metode er å bruke en kostnadsfordelingsmetode, som innebærer å tilordne en del av selskapets overheadkostnader til den administrative funksjonen. Dette kan gjøres ved hjelp av en rekke metoder, for eksempel direkte allokering, nedtrappingsallokering eller aktivitetsbasert kostnadsberegning.

En annen vanlig metode for å beregne administrative kostnader er å bruke en nedenfra og opp-tilnærming, som starter med å beregne kostnadene for enkeltaktiviteter og deretter aggregere dem for å komme frem til et totaltall for den administrative funksjonen. Denne tilnærmingen brukes ofte når det er store mengder data tilgjengelig og når det er viktig å forstå kostnadene ved hver enkelt aktivitet.

Til syvende og sist vil metoden som brukes for å beregne administrative kostnader avhenge av bedriftens spesifikke behov og informasjonen som er tilgjengelig. Er reparasjon og vedlikehold en administrativ utgift? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet fordi det avhenger av hvordan din bedrift klassifiserer og registrerer utgiftene. Generelt vil imidlertid reparasjons- og vedlikeholdsutgifter vanligvis betraktes som administrative utgifter. Dette er fordi de vanligvis påløper for å holde virksomheten i gang jevnt og effektivt, og er ikke direkte relatert til å generere inntekter.