Hva er et prismål?

Et kursmål er det anslåtte prisnivået på et finansielt verdipapir som angitt av en investeringsanalytiker eller rådgiver. Kursmål brukes av investorer og analytikere for å avgjøre om et verdipapir er undervurdert eller overvurdert, og som en veiledning for å sette investeringsmål. Hvordan leser du et teknisk analysediagram? Når du ser på et teknisk analysediagram, er … Les mer