Finansinstitusjoner utenom bank: Hva de er og hvordan de fungerer

Finansinstitusjoner utenom banker er organisasjoner som tilbyr finansielle tjenester, men som ikke tar innskudd eller gir lån. Hva er viktigheten av ikke-bankfinansinstitusjoner i vårt finansielle system? Ikke-bankfinansinstitusjoner (NBFIer) spiller en viktig rolle i det finansielle systemet ved å tilby kreditt og andre finansielle tjenester til husholdninger og bedrifter. NBFIer inkluderer forsikringsselskaper, pensjonsfond og investeringsbanker. NBFIer … Les mer

Foreldet gjeld Definisjon

En «foreldet gjeld» er en gjeld der foreldelsesfristen er utløpt. Det betyr at kreditor ikke lenger kan saksøke deg for gjelden, og du kan ikke lenger være rettslig forpliktet til å betale den. Men bare fordi en gjeld er foreldet, betyr det ikke at den er borte for godt. Kreditor kan fortsatt prøve å inndrive … Les mer

Hva er et prismål?

Et kursmål er det anslåtte prisnivået på et finansielt verdipapir som angitt av en investeringsanalytiker eller rådgiver. Kursmål brukes av investorer og analytikere for å avgjøre om et verdipapir er undervurdert eller overvurdert, og som en veiledning for å sette investeringsmål. Hvordan leser du et teknisk analysediagram? Når du ser på et teknisk analysediagram, er … Les mer